Index of /mirror/starlingx/release/4.0.1/centos/distro/outputs/SRPMS/std/


../
repodata/                     05-Aug-2020 18:07    -
Redfishtool-1.1.0-.tis.3.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   70K
armada-0.2.0-0.tis.0.src.rpm            05-Aug-2020 18:07  187K
armada-helm-toolkit-1.0-0.tis.src.rpm       05-Aug-2020 18:07  461K
ceph-13.2.2-0.el7.tis.64.src.rpm          05-Aug-2020 18:07  135M
chartmuseum-0.12.0-1.tis.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   15M
cloud-init-0.7.9-24.el7.centos.1.tis.3.src.rpm   05-Aug-2020 18:07  655K
containerd-1.3.3-10.tis.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   19M
dhcp-4.2.5-68.el7.centos.1.tis.8.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   8M
dnsmasq-2.76-7.el7.tis.6.src.rpm          05-Aug-2020 18:07  726K
docker-distribution-2.7.1-1.tis.5.src.rpm     05-Aug-2020 18:07   2M
dpkg-1.18.24-0.tis.2.src.rpm            05-Aug-2020 18:07   4M
drbd-8.4.3-0.tis.6.src.rpm             05-Aug-2020 18:07  692K
drbd-kernel-8.4.11-1.tis.11.src.rpm        05-Aug-2020 18:07  351K
e1000e-kmod-3.6.0-0.tis.11.src.rpm         05-Aug-2020 18:07  319K
etcd-3.3.15-1.tis.3.src.rpm            05-Aug-2020 18:07   6M
facter-2.4.4-4.el7.tis.5.src.rpm          05-Aug-2020 18:07  265K
grub2-2.02-0.76.el7.centos.tis.7.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   7M
grubby-8.28-25.el7.tis.3.src.rpm          05-Aug-2020 18:07  205K
haproxy-1.5.18-8.el7.tis.11.src.rpm        05-Aug-2020 18:06   1M
helm-3.2.1-0.tis.11.src.rpm            05-Aug-2020 18:07   12M
html5lib-python-1.0.1-1.el7.tis.4.src.rpm     05-Aug-2020 18:07  145K
i40e-kmod-2.11.29-0.tis.1.src.rpm         05-Aug-2020 18:07  584K
iavf-kmod-3.9.5-0.tis.1.src.rpm          05-Aug-2020 18:07  246K
igb_uio-kmod-20.05-0.tis.8.src.rpm         05-Aug-2020 18:07   16M
initscripts-9.49.46-1.el7.tis.14.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   2M
ixgbe-kmod-5.6.5-0.tis.11.src.rpm         05-Aug-2020 18:07  496K
ixgbevf-kmod-4.6.3-0.tis.11.src.rpm        05-Aug-2020 18:07  209K
kernel-4.18.0-147.3.1.el8_1.7.tis.src.rpm     05-Aug-2020 18:07  105M
kubernetes-1.18.1-1.tis.15.src.rpm         05-Aug-2020 18:07   54M
kvm-timer-advance-1.0-2.tis.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   11K
ldapscripts-2.0.8-0.tis.5.src.rpm         05-Aug-2020 18:07   54K
libevent-2.0.21-4.el7.tis.3.src.rpm        05-Aug-2020 18:07  842K
libfdt-1.4.4-0.tis.2.src.rpm            05-Aug-2020 18:07  154K
libibverbs-41mlnx1-OFED.5.0.0.0.9.50218.tis.1.s..> 05-Aug-2020 18:07   1M
libtpms-0.6.0-2.tis.2.src.rpm           05-Aug-2020 18:07   1M
libvirt-4.7.0-1.tis.27.src.rpm           05-Aug-2020 18:07   17M
libvirt-python-4.7.0-1.tis.5.src.rpm        05-Aug-2020 18:07  191K
lighttpd-1.4.54-1.el7.tis.10.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   1M
lldpd-0.9.0-0.tis.5.src.rpm            05-Aug-2020 18:07   2M
logrotate-3.8.6-17.el7.tis.6.src.rpm        05-Aug-2020 18:07  114K
mariadb-10.1.28-1.el7.tis.8.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   44M
mechanize-0.4.5-1.el7.tis.3.src.rpm        05-Aug-2020 18:07  222K
mlnx-ofa_kernel-5.0-OFED.5.0.2.1.8.1.g5f67178.t..> 05-Aug-2020 18:07   4M
net-snmp-5.7.2-37.el7.tis.7.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   6M
net-tools-2.0-0.24.20131004git.el7.tis.5.src.rpm  05-Aug-2020 18:07  266K
ntp-4.2.6p5-29.el7.centos.tis.8.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   4M
opae-intel-fpga-driver-kmod-2.0.1-8.tis.5.src.rpm 05-Aug-2020 18:06  195K
openldap-2.4.44-20.el7.tis.6.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   6M
openssh-7.4p1-16.el7_4.tis.8.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   3M
openstack-keystone-16.0.0-1.el7.tis.1.src.rpm   05-Aug-2020 18:07   2M
openstack-ras-1.0.0-0.tis.2.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   28K
openvswitch-2.11.0-0.tis.12.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   16M
parted-3.1-29.el7.tis.5.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   2M
puppet-4.8.2-1.el7.tis.3.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   3M
puppet-boolean-1.0.2-1.tis.2.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   13K
puppet-ceph-2.4.1-1.el7.tis.9.src.rpm       05-Aug-2020 18:07   70K
puppet-create_resources-0.0.1-0.tis.2.src.rpm   05-Aug-2020 18:07   10K
puppet-dnsmasq-1.1.0-0.tis.2.src.rpm        05-Aug-2020 18:06   22K
puppet-drbd-0.3.1-rc0.tis.2.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   30K
puppet-filemapper-1.1.3-0.tis.2.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   15K
puppet-haproxy-1.5.0-4.6ffcb07git.el7.tis.5.src..> 05-Aug-2020 18:07   60K
puppet-horizon-11.5.0-1.el7.tis.4.src.rpm     05-Aug-2020 18:07   46K
puppet-keystone-11.3.0-1.el7.tis.7.src.rpm     05-Aug-2020 18:06  151K
puppet-ldap-0.2.4-0.tis.2.src.rpm         05-Aug-2020 18:07   17K
puppet-lvm-0.5.0-0.tis.3.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   38K
puppet-network-1.0.2-0.tis.2.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   41K
puppet-nslcd-0.0.1-0.tis.2.src.rpm         05-Aug-2020 18:07  7615
puppet-openstacklib-11.5.0-1.el7.tis.8.src.rpm   05-Aug-2020 18:07   53K
puppet-oslo-11.3.0-1.el7.tis.2.src.rpm       05-Aug-2020 18:07   37K
puppet-postgresql-4.8.0-0.tis.2.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   87K
puppet-puppi-2.2.3-0.tis.2.src.rpm         05-Aug-2020 18:07   73K
puppet-rabbitmq-5.6.0-4.5ac45degit.el7.tis.2.sr..> 05-Aug-2020 18:07  271K
puppet-staging-1.0.4-1.b466d93git.el7.tis.2.src..> 05-Aug-2020 18:07   79K
puppet-stdlib-4.18.0-2.el7.tis.3.src.rpm      05-Aug-2020 18:07  186K
python-3parclient-4.2.3-0.tis.3.src.rpm      05-Aug-2020 18:07  130K
python-aodhclient-1.3.0-1.tis.1.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   40K
python-barbicanclient-4.9.0-1.tis.3.src.rpm    05-Aug-2020 18:07  105K
python-cinderclient-5.0.0-1.tis.3.src.rpm     05-Aug-2020 18:07  226K
python-daemon-2.2.3-7.el8.tis.4.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   88K
python-django-horizon-15.1.0-1.tis.2.src.rpm    05-Aug-2020 18:07   5M
python-docker-3.3.0-1.el7.tis.2.src.rpm      05-Aug-2020 18:07  186K
python-glanceclient-2.17.0-1.tis.4.src.rpm     05-Aug-2020 18:07  171K
python-gnocchiclient-7.0.4-1.tis.14.src.rpm    05-Aug-2020 18:07  159K
python-heatclient-1.18.0-1.tis.4.src.rpm      05-Aug-2020 18:06  157K
python-ironicclient-3.1.0-1.tis.2.src.rpm     05-Aug-2020 18:07  178K
python-keyring-5.7.1-1.tis.4.src.rpm        05-Aug-2020 18:07   70K
python-keystoneauth1-3.17.1-2.tis.1.src.rpm    05-Aug-2020 18:07  235K
python-keystoneclient-3.21.0-2.tis.2.src.rpm    05-Aug-2020 18:07  286K
python-lefthandclient-2.1.0-0.tis.3.src.rpm    05-Aug-2020 18:07   48K
python-neutronclient-6.14.0-1.tis.4.src.rpm    05-Aug-2020 18:07  263K
python-novaclient-15.1.0-1.tis.4.src.rpm      05-Aug-2020 18:07  280K
python-openstackclient-4.0.0-1.tis.9.src.rpm    05-Aug-2020 18:07  662K
python-openstackdocstheme-1.11.0-1.tis.1.src.rpm  05-Aug-2020 18:07   1M
python-openstacksdk-0.36.0-1.tis.26.src.rpm    05-Aug-2020 18:07  810K
python-os-vif-1.9.1-1.el7.tis.0.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   66K
python-oslo-messaging-5.30.6-1.el7.tis.4.src.rpm  05-Aug-2020 18:07  316K
python-pankoclient-0.7.0-1.tis.2.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   30K
python-psycopg2-2.5.1-3.el7.tis.2.src.rpm     05-Aug-2020 18:07  683K
python-ryu-4.19-0.tis.5.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   1M
python-setuptools-38.5.1-1.el7.tis.2.src.rpm    05-Aug-2020 18:06  698K
python-voluptuous-0.8.9-1.el7.tis.2.src.rpm    05-Aug-2020 18:07   26K
python-webencodings-0.5.1-1.el7.tis.4.src.rpm   05-Aug-2020 18:07   15K
python-wsme-0.9.2-1.el7.tis.3.src.rpm       05-Aug-2020 18:07  125K
qat17-4.5.0-00034.tis.12.src.rpm          05-Aug-2020 18:07   4M
qemu-kvm-ev-3.0.0-0.tis.19.src.rpm         05-Aug-2020 18:07   16M
rabbitmq-server-3.6.5-1.el7.tis.7.src.rpm     05-Aug-2020 18:07   3M
rdma-core-50mlnx1-1.50218.tis.1.src.rpm      05-Aug-2020 18:07   1M
requests-toolbelt-0.9.1-0.tis.4.src.rpm      05-Aug-2020 18:07  201K
resource-agents-4.1.1-12.el7_6.7.tis.17.src.rpm  05-Aug-2020 18:07   30M
setup-2.8.71-10.el7.tis.11.src.rpm         05-Aug-2020 18:07  196K
shim-15-1.el7.tis.5.src.rpm            05-Aug-2020 18:07   1M
shim-signed-15-1.tis.3.src.rpm           05-Aug-2020 18:07   1M
spectre-meltdown-checker-0.37+-3.tis.src.rpm    05-Aug-2020 18:07   42K
srpm.lst                      05-Aug-2020 18:07  4665
sudo-1.8.23-4.el7_7.1.tis.8.src.rpm        05-Aug-2020 18:06   3M
swtpm-0.1.0-2.tis.4.src.rpm            05-Aug-2020 18:07  271K
systemd-219-67.el7.tis.10.src.rpm         05-Aug-2020 18:06   6M
tboot-1.9.6-3.el7.tis.5.src.rpm          05-Aug-2020 18:06  715K
tpm2-tools-3.0.4-2.el7.tis.6.src.rpm        05-Aug-2020 18:07  218K
trident-installer-20.04.0-0.tis.4.src.rpm     05-Aug-2020 18:07   66M
tss2-930-1.tis.2.src.rpm              05-Aug-2020 18:07  515K
watchdog-5.13-12.el7.tis.4.src.rpm         05-Aug-2020 18:07  217K